Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg sundhedsaftaler

Høringssvar vedrørende revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

”Vi synes, at der med ændringen fra 98 sundhedsaftaler til 5 aftaler er skabt mulighed for på tværs af kommuner og på tværs af kommune, praksissektor og region at udvikle fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. Men det forudsætter naturligvis, at sundhedsaftalernes parter forpligter sig til at håndtere snitfladerne.
Det er ligeledes positivt, at psykiatrien nu sidestilles med somatikken i sundhedsaftalerne. Ligesom der er snitflader mellem sundhedsområdet og det specialiserede sociale område, omend denne snitflade ikke er særligt præciseret”.