Bekendtgørelse og vejledning om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse og vejledning om socialtilsyn

”FOA – Fag og Arbejde, synes generelt, at bekendtgørelsen og vejledningen er anvendelige for at forbedre det driftsorienterede tilsyn med botilbudsområdet."

"Vi synes, der er rigtig mange gode eksempler og initiativer i forhold til at forbedre tilsynspraksis."

"Vi er tilfredse med at se, at Tilsynsmodellen ikke er udformet som en model, hvor der ikke er plads til et fagligt skøn i forhold til den praksis, den skal virke i”.