National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens

FOA- Fag og Arbejde har afgivet høringssvar vedrørende den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens.

FOA- Fag og Arbejde kvitterer for, at retningslinjen tager højde for at skulle udbredes til også at virke inden for det kommunale område, der reguleres af Serviceloven og ikke kun områder reguleret af Sundhedsloven.

Det er utrolig vigtigt, da mange mennesker med demens modtager hjælp efter Serviceloven primært. Derfor er sammenhængen mellem de to lovgivninger helt essentielt for at kvalitetssikre området.