Høringssvar om forslag til lov om mediestøtte

FOA mener, at ejerskabskriteriet bør bortfalde. Det rammer for tilfældigt og er direkte diskriminerende over for visse medier og deres læsere.

FOAs kommentar til lovforslaget knytter sig derfor til § 5 stk.3, Ejerskabskriteriet, der betyder, at medier, hvor 2/3 eller mere ejes af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation, udelukkes fra støtte.

FOA mener, at ejerskabskriteriet bør bortfalde. Det rammer for tilfældigt og er direkte diskriminerende over for visse medier og deres læsere. Et fagblad som Fagbladet FOA kan ikke stemples som arbejdstagerorganisationen FOAs talerør. Bladet redigeres ud fra journalistiske kriterier og har en journalistisk ansvarshavende chefredaktør. Bladet giver læserne vigtig viden om væsentlige samfundsemner inden for fx velfærd, arbejdsmarked, social og sundhed, politik og lovgivning.
Ejerskabskriteriets udelukkelse af en række fagmedier fra støtte er derfor et reelt svigt af visse dele af befolkningen. For et stort antal kortuddannede og lavtlønnede danskere er fagbladene på print og web lødige kilder til viden om bredere samfundsforhold.

Se hele høringssvaret