Forslag til lov om ændring af sundhedsloven - opfølgning på evaluering af kommunalreformen

Det fremgår, at de foreslåede ændringer af sundhedsloven er som følge af evalueringen af kommunalreformen. Derfor vil FOA som udgangspunkt henvise til vores høringssvar til evaluering af kommunalreformen hvoraf det fremgår, at FOA mener, at selve evalueringen af kommunalreformen bygger på et alt for snævert grundlag.

Det er svært at se, hvorfor der er behov for oprettelse af selskaber med private. Resultatet af strukturreformen var blandt andet, at vi gik fra 14 amter til 5 regioner for at sikre enheder med faglig og økonomisk bæredygtighed. Der var med strukturreformen en del snitflader mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet, hvilket kan retfærdiggøre øget mulighed for samarbejde mellem regioner og kommuner. Oprettelse af selskaber med private vil føre til, at regionerne mister indflydelse og demokratisk kontrol.

Se hele høringssvaret