Vejledning vedrørende identifikation og sikring mod forveksling

Høringssvar vedrørende vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet

”FOA- Fag og Arbejde finder vejledningen relevant og vigtig i forhold til at styrke patientsikkerheden. Der er dog områder i vejledningen, som kunne skærpes. Det handler blandt andet om definitionen af begrebet sundhedspersoner samt identifikationsprocedurer på plejecentre”.