Klinisk retningslinje om validering af CAM

Høringssvar vedrørende Klinisk retningslinje om validering af Confusion Assesment Method (CAM)til identifikation af delirium hos voksne patienter over 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice

FOA mener ikke, at denne kliniske retningslinje kommer til at have den ønskede effekt, hvis ikke man ligeledes indskriver social- og sundhedsassistenterne.

Social- og sundhedsassistenterne er en autoriseret sundhedsfaglig faggruppe, der arbejder tæt på patienten. FOA peger endvidere på, at det er muligt at man ved oversættelse af den amerikanske litteratur, kommer til at oversætte personalegruppernes titler forkert.