Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

FOA - Fag og Arbejde synes, det er en vigtig og anvendelig klinisk retningslinje, som arbejdsgruppen har udarbejdet.

FOA er rigtig glade for, at man har inddraget Sundhedsstyrelsens beskrivelser af kompetenceniveauer inden for det palliative arbejde, som rettesnor for at opgaverne bliver løst bedst muligt.

De skaber god mulighed for at organisere arbejdet lokalt og med mulighed for, at medarbejderne kan udfolde deres kompetencer.