Høringssvar om ændring af sundhedsloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet sygehusvalg).

FOA meget glade for at se, at det er tydeligt planlagt, at psykiatrien også omfattes, og der er sat dato på. Det var FOA meget optaget af i 2012, da lovforslaget afgrænset til de somatiske patienter, var i høring.

Vi synes, det er utrolig meningsfyldt, at lovforslaget er kommet i høring umiddelbart efter offentliggørelsen af rapporten fra Regeringens udvalg om psykiatri. Det viser en stor vilje til at sætte psykiatrien højt på den sundhedspolitiske dagsorden- og det hilser vi velkomment.