Fælles sprog III standarden

FOA finder udviklingen af Fælless sprog som tværfagligt samarbejdsredskab overordentlig relevant. Det er utrolig vigtigt at få styrket den faglige dokumentation inden for social- og sundhedsområdet. Også de ydelser der vandrer fra sundhedslov til servicelov. Det er den faglige dokumentation, der er central i forhold til kvalitet og patientsikkerhed, men også i forhold til medarbejderens oplevelse af at bruge sin faglighed.

Det er meget relevant, at udgangspunktet for indsatsen er i borgerens behov. Og vi ser en tydelig mulighed for at vurdere borgeren også i forhold til rehabilitering eller kompenserende hjælp, som også har været et stort emne i hjemmehjælpskommissionens rapport.

Vi tror, det er helt centralt at FSIII kan snakke sammen med de øvrige på området, eksempelvis FMK, kliniske retningslinjer, almen praksis og sygehus, hvis de skal være så anvendelige som formålet tilsigter. Her forudser vi lidt en prøvelse, men håber, at der bliver taget højde for dette i driften og udviklingen af standarden. 

Se hele høringssvaret