Ændring af Lægemiddelloven

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lægemiddelloven mv.

FOA er glade for, at Social- og sundhedsassistenterne nu foreslås indskrevet i fagpersongruppen i § 66, stk. 2. Det vil styrke patientsikkerheden og kvaliteten i ydelsen, at de sundhedspersoner, der arbejder tæt på patienterne har mulighed for at få adgang til viden om samme lægemidler eller kurser.

Hidtil har social- og sundhedsassistenterne været udelukket fra at kunne deltage i denne undervisning, og i oplysninger op receptpligtige lægemidler af denne vej. Det har udfordret patientsikkerheden og kvaliteten, da det skaber barrierer for den fleksible opgavevaretagelse.