Ændring af sundhedsloven mm.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundheds-loven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Modernisering af reglerne om pati-enters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet, opdatering af indberetningspligt ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager, afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeerstatninger og offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved proaktive tilsyn).

FOA – Fag og Arbejde mener, at selv om data og oplysninger er patientens egne, vil videregivelse af data til studerende samt en udvidelse af lægens opslag i EPJ, være fornuftigt i forhold til at styrke kvalitet og patientsikkerhed.

FOA –Fag og Arbejde mener ligeledes, at det er en god ide at offentliggøre tilsynsrapporterne for de kosmetiske behandlingssteder, så borgerne kan træffe valg på et oplyst grundlag.