Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mm.

FOA- Fag og Arbejde er positivt stemt for, at der indføres en ny patientrettighed som udredningsgaranti og differentieret behandlingsgaranti.

Dog opfatter vi det som helt essentielt, at denne udredningsgaranti kommer til at gælde alle borgere, så vi sikrer lighed i sundhed bedst.

Det undrer FOA, at at det udelukkende er indenfor det somatiske område, at garantien skal gælde. Det er vanskeligt, at psykiatrien ikke er omfattet af garantien. Eller, der ikke er sat dato på, hvornår udredningsgaranti og differentieret behandlingsgaranti også omfatter psykiatrien.

FOA- Fag og Arbejde er bekymret for, at patienter som er henvist under udredningsgarantien eller differentieret behandlingsgaranti, kan afvises af regionens sygehuse grundet kapacitetsmangel. Under alle omstændigheder skal problemet omkring manglen på kapacitet ikke lande hos patienterne.