Ophævelse af lov om fremme af frit valg ved levering af serviceydelser

Høringssvar til forslag til lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

FOA - Fag og Arbejde ser det som positivt, at kommunerne ikke længere er forpligtede til at indberette særskilt til den sammenlignelige brugerinformation.

Vi bakker fuldt op om målet, at der skal være flere frihedsgrader for kommunalbestyrelsen, så der kan understøttes en bedre lokal ressourceudnyttelse, hvor regler om kontrol erstattes af tillid og fokus på resultater.