Ny vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Høringssvar vedrørende ny vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.

FOA – Fag og Arbejde vil meget gerne kommentere på ovennævnte høring.

Først og fremmest synes vi, at strukturen i den ny vejledning er god og overskuelig.

Det er ligeledes en god skærpelse af, hvem det er der skal dokumentere i journalen. Det har tidligere været problematisk, at flere af de delegerede sygeplejeopgaver ikke blev dokumenteret. Den nye vejledning om sygeplejefaglige optegnelser konkretiserer, at det ikke autoriserede personale skal dokumentere de udførte delegerede opgaver. Det er en kvalitetsforbedring og en forbedring af patientsikkerheden.