Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner

FOA - Fag og Arbejde vil gerne takke for muligheden for at afgive hø-ringssvar på dette forslag.

Hvad angår § 7 a - § 7 d henviser FOA til det høringssvar, der er afgivet fra LO.

I forhold til § 9b, hvor der er lagt op til forenklinger omkring læreplaner på børneområdet, mener FOA – Fag og Arbejde, at det er positivt, at der bliver frigivet mere tid til det konkrete arbejde med børnene.