Forhåndsfastsættelse af besætning for ny færge

Høring af ansøgning fra Langeland Kommune om forhåndsfast-sættelse af besætning for ny færge til besejling af ruten Rudkø-bing - Strynø - sag 201206968

På baggrund af besætningsfastsættelsen på sammenlignelige færger, mener FOA, at besætningen bør bestå af en ”sætte-skipper” som fører samt af en ”styrmand af 3. grad” som styrmand.

FOA er indforstået med, at der gives en personlig dispensation til den nuværende færges styrmand, der har bevis som ”bedstemand” på baggrund af hans erfaring, stort kendskab til farvandet mv.