Besætningsfastsættelse for ny Feggesundfærge

Høring af ansøgning om ændring af besætningsfastsættelsen for ny Feggesundfærge

FOA er som udgangspunkt helt enig i Søfartsstyrelsens fastsættelse af besætningen på den nye Feggesundfærge.

FOA kan imidlertid anbefale, at der gives dispensation til, at de nuværende ansatte bedstemænd (John Mikkelsen og Peter Dyrbye) kan forsætte som styrmænd med udgangspunkt i deres erfaringer og kvalifikationer, således at det kun er ved ny ansættelse, at der stilles krav om, at styrmanden skal have bevis som styrmand af 4. grad.