Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om høreapparatbehand-ling og om udkast til ændring af afgrænsningscirkulæret

FOA mener, at høreapparatbehandling skal være skattefinansieret og holdes i offentligt regi. De almindelige bestemmelser om behandlingsgaranti for sundhedsydelser bør også gælde for levering af høreapparater.

Hvis det offentlige ikke kan leve op til levering af høreapparater inden for den fastsatte tid, skal det være muligt for borgeren at benytte sig af et andet tilbud uden brugerbetaling.

Hvis borgeren som udgangspunkt fravælger det offentlige tilbud og ønsker en privat leverandør, så skal der være mulighed for det mod brugerbetaling.