Markedsføring af sundhedsydelser

Høring vedr. forslag til lov om ændring om markedsføring af sundhedsydelser (Saglighedskrav, påbud om ophør mv.)

FOA ser positivt på, at reglerne for markedsførelse af sundhedsydelser skærpes således, at markedsføringen af skal være saglig og baseret på faglige og relevante oplysninger. Samtidig er det positivt, at lovforslaget slår fast, at oplysninger om sundhedsydelser, herunder risici og fordele ved behandling, ikke må være mangelfulde.