Ansøgning om ændring af besætningsfastsættelse for færgen ASKØ

Høringssvar vedrørende ansøgning fra Lolland Færgefart om ændring af besætningsfastsættelse for færgen ASKØ.

FOA kan ikke anbefale, at den nuværende besætningsfastsættel-se for M/F ”Askø” – B 307 ændres.

FOA finder det blandt andet stærkt kritisabelt, at Lolland færgefart som et argument for at ændre besætningsfastsættelse til en besætning med færre kvalifikationer skriver, at der er givet dispensation til flere af de nuværende besætningsmedlemmer.

Lolland færgefart er vidende om, at denne dispensation med FOA’s godkendelse er givet med baggrund i, at der var nogle besætningsmedlemmer med en meget lang erfaring, som i forbindelse med tidligere besætningsfastsættelser ellers ville have mistet deres arbejde.