Lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedslove

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedslove (Midlertidig autorisationsfratagelse ved utilfredsstillende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen til at stille sundhedsmæssige krav til behandlingssteders virksomhed)

FOA- Fag og Arbejde er positive overfor det styrkede fokus på patientsikkerheden. Derfor opfatter vi det som et positivt tiltag, at der skabes en sanktionsmulighed i forbindelse med tilsyn, ligesom vi opfatter det som en styrkelse af patientsikkerheden, at Sundhedsstyrelsen ved påbud kan stille sundhedsmæssige krav. til den måde virksomheden udøves.

FOA- Fag og Arbejde støtter ligeledes, at det også handler om at vurdere forskellige arbejdsprocesser i forhold til patientsikkerheden.

FOA-Fag og Arbejde vil foreslå, at Sundhedsstyrelsen deler den viden, der indhentes om uhensigtsmæssige arbejdsprocesser og tilsynene.