Vejledning til serviceloven

Høringssvaret omhandler:

  • Vejledning om ændring af vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven)
  • Vejledning om ændring af vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven) vedrørende lov om ændring af lov om social service (Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen), lov nr. 627 af 14. juni 2011

FOA vil opfordre til, at det fremgår af vejledningen, at kommunerne skal udarbejde en særskilt vejledning til institutionerne om, hvordan konflikter kan forebygges, løses bedst og hvordan proceduren er omkring beslutningstagning om besøgsrestriktioner.