Vejledning om arbejdstøj inden for sundheds- og plejesektoren

Forbundet har den 5. marts afgivet høringssvar til: Vejledning om arbejdstøj inden for sundheds- og plejesektoren.

Høringssvaret indeholder 3 bemærkninger:

FOA – Fag og Arbejde kunne ønske en tydeligere præcisering af forholdsregler i den primære sektor – både på plejehjem, i hjemmeplejen, i daginstitutioner mv. Det er vigtigt, at ledelse og personale også i den primære sektor har stor viden og kendskab om smittespredning og hygiejniske forholdsregler.

FOA – Fag og Arbejde efterlyser en præcisering af, hvornår personalet skal skifte kittel, når vedkommende plejer en beboer med en type infektion, der på sygehusene kræver gul kittel.

FOA - Fag og Arbejde anbefaler/henstiller, at der i afsnittet om, at arbejdssdragt skal stilles til rådighed, og ikke som der står i udkastet bør . FOA mener at arbejdsdragt skal stilles tril rådighed, da vi mener, at det er en forudsætning for, at intentionerne i vejledningen opfyldes.

» Læs hele høringssvaret (pdf)

Senest redigeret den 28.02.2012