Borgerstyret personlig assistance

Vejledning 7 om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96

FOA opfatter det som et generelt problem ved udmålingen af tilskud til BPA-ordningerne, at dette på den ene side skal udmåles som en ramme svarende til sammenlignelige faggrupper, samtidig med, at man i vejledning og bekendtgørelse fastsætter løn- og arbejdsforhold så præcist, at virkningen i realiteten er, at Socialministeriet har dikteret ansættelsesvilkårene, og dermed sat den almindelige danske arbejdsmarkedsmodel ud af kraft på BPA-området.

Forbundet anerkender, at der har været behov for at presse kommunerne til at udmåle højere tilskud, så ansættelsen som handicaphjælper kan ske på vilkår der ligner tilsvarende gruppers. Vi opfatter det imidlertid som et problem, at som vejledning og bekendtgørelse nu foreligger, får de den virkning, at kommunerne udmåler helt snært til bestemmelserne, og dermed fratager både ansatte og brugere indflydelsen på løn- og arbejdsforhold. Det er en uheldig udvikling.

» Læs hele høringssvaret (PDF)