Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

Social- og sundhedssektoren har den 16. april afgivet høringssvar på høring vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Kommentarer til bekendtgørelsen:

FOA - Fag og Arbejde er overordnet positive for tiltag, der kan styrke patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. FOA - Fag og Arbejde mener dog, at bekendtgørelsen og vejledningen ikke giver et helt klart overblik over, hvornår der skal rapporteres for eksempel i hjemmeplejen.

Endvidere er definitionen af en sundhedsperson en lidt vanskelig størrelse, idet mange faggrupper som eksempelvis social- og sundhedshjælperen eller pædagogmedhjælperen, ikke traditionelt arbejder med mange sundhedsfaglige opgaver der henhører under sundhedsloven.

Derfor har FOA- fag og Arbejde foreslået, at Sundhedsstyrelsen laver nogle pixi-udgaver for de arbejdsområder, der ikke er styret af ydelser efter sundhedsloven, som skal vejlede personalet i rapporteringspligten i det kommunale sundhedsvæsen.

» Læs hele høringssvaret (PDF)