Vejledninger på det sociale område

Høring over udkast til nye vejledninger på det sociale område (Afbureaukratisering på det sociale område) Vejledning nr. 3.

FOA har følgende kommentarer til Vejledning nr. 3:

Kapitel 8 "Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste - og særlig sup-plerende ydelse ved ledighed"
 
FOA vil gøre opmærksom på, at der er stillet et lovforslag (L 62), der totalt ændrer beregningen af tabt arbejdsfortjeneste med virkning for nye ansøgere fra 1. januar 2011. Det vil være ærgerligt, hvis disse nye bestemmelser ikke kommer med i den nye vejledning.
 
Under samme kapitel punkt 209 fremgår det, at der kan tages ud-gangspunkt i en hjemmehjælperløn.
FOA vil gøre opmærksom på, at "hjemmehjælperløn" er en forældet betegnelse og FOA vil i stedet forslå, at der skrives "løn for social- og sundhedspersonale", da dette er betegnelsen i overenskomsten.