Forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Social- og sundhedssektoren har d. 5.3.2010 afgivet høringssvar

FOA - Fag og Arbejde har længe deltaget i debatten omkring anvendelse af tvang i psykiatrien og senest debatten om oppegående tvangsfiksering. Det er særligt en mindre gruppe patienter som lovforslaget retter sig mod. FOAs holdning er, at tvang altid skal søges undgået gennem den psykiatriske kapacitet med gode normeringer, faglighed og terapiformer. Men når tvang alligevel bliver nødvendig, skal denne altid bygge på mindste middels princip.

FOA- Fag og Arbejde synes, at det er en god ide at iværksættelse af oppegående tvangsfiksering vurderes af flere instanser og opfordrer til metodisk evaluering, således at der både skabes et erfaringsgrundlag, men også at der skabes åbenhed om metoderne.

» Høringsvar: Udkast til ændring af psykiatriloven (PDF)