Forslag til "Lov om ændring af lov om social service"

Loft over egenbetaling for madservice mv. og ændrede beregningsprincipper for borgernes betaling.

Som udgangspunkt har FOA – Fag og Arbejde den holdning, at alle skal have mulighed for at få sund og ernæringsrigtig kost hele live igennem. Derfor mener vi, at det er positivt, at der bliver sat en øvre grænse for, hvad ældre, der er visiteret til madservice, selv skal betale.

FOA – Fag og Arbejde er bekymrede for, hvorvidt kommunerne vil blive økonomisk pressede af lovforslaget – og at det kan betyde, at kommunerne ser sig nødsaget til at spare på kvaliteten af det tilbud de ældre får.
FOA – Fag og Arbejde mener, at det er unfair konkurrence, når lovgivningen forhindrer den offentlige sektor i at konkurrere på lige vilkår med de private leverandører. Hvis man ønsker konkurrence mellem offentlige og private leverandører, så bør det som minimum være på lige vilkår.

» Høringssvar: Forslag til "Lov om ændring af lov om social service" (PDF)