Lov om ændring af kunstig befrugtning og lov om ændring af sundhedsloven

Social- og sundhedssektoren har den 6. oktober 2010 sendt høringssvar på udkast til forslag om ændring af lov om kunstig begruftning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. og lov om ændring af sundhedsloven

FOA har generelt den holdning, at indførelse af brugerbetaling på sundhedsydelser, skaber en stor ulighed i befolkningen.

FOA mener ikke det er retfærdigt, da det udelukkende er den mere økonomisk velstående del af befolkningen, der i så fald kan købe sig hjælp, og ikke den brede del af befolkningen, som ikke har en indtjening, der gør det muligt at købe disse udvalgte ydelser.