Forslag til lov om ændring af psykiatriloven

FOA finder det ikke hensigtsmæssigt, at der i forslaget om ændring af psykiatriloven tildeles medarbejdere i psykiatrien yderligere muligheder for tvang.

FOA – Fag og Arbejde – har afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af psykiatriloven. Forslaget giver flere muligheder for tvang af psykiatriske patienter. Tvang kan være en sidste udvej, men FOA er skeptiske overfor forslaget. I stedet for tvang skal psykiatrien satse på støtte, kontaktpersonsordninger og muligheder for kontakt døgnet rundt.

Psykisk syge har behov for vejledning og omsorg døgnet rundt, når de er blevet udskrevet.
FOA vil derfor hellere satse på opsøgende psykoseteams og en forebyggende indsats. Der skal efter udskrivning følges tættere op på de der ellers kan komme i betragtning til brug af tvungen opfølgning.
Det er FOA’s holdning, at personale med den nødvendige viden og faglige indsigt kan sikre, at det ikke er nødvendigt at bruge tvang.

» Forslag til lov om ændring af psykiatriloven (PDF)