Betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp mv.

Social- og Sundhedssektoren har den 11. juni afgivet høringssvar om ny bekendtgørelse, der erstatter bekendtgørelse nr. 616 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.

FOA mener, at det ikke bør være muligt for private leverandører at sætte en pris der er højere end de beregningsprincipper, som gælder den kommunale leverandør. Det er konkurrence på ulige vilkår med en økonomisk favorisering af private leverandører med økonomisk støtte fra kommunerne.

Høringssvaret gælder høring om ny bekendtgørelse, der erstatter bekendtgørelse nr. 616 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79,83 og 84 med senere ændringer, jf. Lov om ændring af lov om social service (loft over egenbetaling for madservice m.v.), L 165 B, samt lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.) L 177.

» Læs hele høringssvaret (PDF)