Høring om ligebehandlingsdirektivet

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af en beretning om princippet om ligebehandling af mænd og kvinder gennemført en høring, der skal frembringe supplerende oplysninger om implementeringen af direktivet i dansk ret.

Høringen gennemføres af Beskæftigelsesministeriet, der blandt andre har bedt LO og Kvinderådet om at indgive et høringssvar.

I sit høringssvar lægger LO særligt vægt på, at der ifølge direktivet skal oprettes et uvildigt ligebehandlingsorgan i Danmark. Denne del af direktivet er endnu ikke korrekt implementeret. "Danmark mangler således et uvildigt organ, som kan overvåge ligebehandlingsindsatsen", skriver LO i høringssvaret.

Kvinderådet har også fokus på, at der ikke findes et uafhængigt ligebehandlingsorgan i Danmark. "Det hæmmer udviklingen af kønsligestillingen i Danmark, at der ikke er et uafhængigt organ, der systematisk udvikler, indsamler og formidler viden på området.", påpeger Kvinderådet.

Herudover skriver Kvinderådet i sit høringssvar, at regeringen ikke har "gjort tilstrækkeligt for at tilskynde til dialog om ligestilling og ligebehandlig eller at tilskynde arbejdsgiverne til at fremme ligestilling på arbejdspladsen."

FOA tilslutter sig LO's og kvinderådets synspunkter, i forhold til gennemførelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder.

» Læs LO's høringssvar (PDF)
» Læs Kvinderådets høringssvar (PDF)