Klassifikation for DPSD

Høringssvar vedr. udkast til klassifikation for DPSD version 2

DPSD version 2 er sundhedsstyrelsens udkast til en ny version af Dansk Patient Sikkerheds Database, hvor fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet indberettes til. Med DPSD version 2 er udarbejdet ud fra WHO's klassifikationer og udtrykker en international standard. DPSD version 2 tilsigter at skabe et indberetningssystem, der rummer både den sekundære og den primære sundhedssektor. FOA finder det positivt at patientsikkerheden styrkes gennem et lærende system gennem indberetninger med efterfølgende analyser af hændelsesforløb. FOAs primære indvending i forhold til klassifikationerne er at de skal oversættes til et mere dansk sprogbrug tilpasset det danske sundhedsvæsens organisering. Endvidere foreslår FOA at der iværksættes projekter i hjemmeplejen, som skal belyse om klassifikationerne dækker området.

» Download høringssvar (PDF 250 KB)