Den Danske Kvalitetsmodel

Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - standarder og indikatorer på det kommunale område

FOA er naturligvis positiv for at styrke patientsikkerheden og kvaliteten i de primære sundhedsydelser. FOA har i høringssvarets generelle del haft fokus på vigtigheden af, at medarbejderne er brændpunkt for implementering af flere standarder og indikatorer. Det er vigtigt at vurdere om de eksisterende ressourcer er nok til denne omfattende proces. Det er medarbejderens arbejdsdag der udfordres med yderligere registrering og dokumentation. I den specifikke del af høringssvaret har FOA opponeret mod IKAS brug af definition af medicinalpersonale. I IKAS definition, er plejepersonalet ikke nævnt. Ligeledes har FOA opfordret til, at enstrenget medicinhåndtering bør understøttes elektronisk, da patientsikkerheden øges ved kun at anvende et medicinkardex, som alle involveret i behandlingen kan opnå adgang til. Endvidere har FOA opponeret mod at uudannet personale i primærsektoren skal spille en stor rolle i pleje og observation af kronisk syge patienter. FOA har opfordret til at det er uddannet personale, der skal varetage denne funktion.
 
» Download høringssvar (PDF 231 KB)