Bekendtgørelse om omkostnings-baserede takster

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om omkostnings-baserede takster for kommunale tilbud

FOA har den 6. oktober 2006 sendt høringssvar til Socialminnisteriet i forbindelse med: "Udkast til bekendtgørelse om omkostnings-baserede takster for kommunale tilbud".
 
FOA mener at udkastet til bekendtgørelse er meget kort. Bekendtgørelsen vil flere steder kunne være mere forklarende.
 
Det bør efter FOAs opfattelse gøres klart i bekendtgørelsen, at den gennemsnitlige takst (basistaksten) kan variere indenfor de enkelte tilbud. Derved tages der hensyn til at forskellige behov kan imødekommes med differentierede tilbud. Altså at det er muligt at aftale en "over-takst", hvis der er behov herfor. 
 
Desuden er det kritisabelt, at kommunerne skal indregne udgifter til akutpladser, hvilket de private tilbud ikke skal (da de ikke har udgiften). Det stiller de offentlige tilbud dårligere end de private.

Læs mere (Word: 83 kB):
» FOAs høringssvar