Forslag til lov om offentliggørelse af klagesager på sundhedsområdet

FOA har den 2. februar 2005 sendt høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på lovforslag om offentliggørelse af klagesager på sundhedsområdet.

I lovforslaget fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:

  • Sundhedssektoren skal være så gennemsigtig som muligt
  • Borgere og medier skal have adgang til indsigt i klagesystemets arbejde.
  • Indsigtsmuligheden er til stede med den nuværende lovgivning, uden at persondata offentliggøres
  • Lovforslaget vil arbejde imod den konstruktive tilgang, der er til at indberette utilsigtede hændelser og nær ved fejl.
  • Lovforslaget vil modarbejde den læringskultur, der med afsæt i utilsigtede hændelser forebygger fejl ved at kvalitetssikre procedurer
  • Hensynet til patientsikkerhed skal vægtes
  • En borger, som søger behandling må kunne forvente, at den praktiserende sundhedsperson er i stand til at praktisere samvittighedsfuldt og med omhu. 
  • Lovforslaget er en urimelig skærpelse af Lov om offentlighed i forvaltningen 

Læs mere:
FOAs høringssvar (word 40 KB)
Lovforslaget