Forslag til lov om regionernes finansiering

FOA gennem en arbejdsgruppe i DKK indsendt høringssvar på forslag til lov om regionernes finansiering til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

I høringssvaret fremhæves bl.a. følgende punkter:


  • Regionerne bør have selvstændig skatteudskrivningsret og ikke kun finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne.
  • Regionsrådene bør have mulighed for at prioritere mellem kasserne til sundhed, socialområdet og udvikling.
  • Regionerne skal selv regulere grundbidraget/udviklingsbidraget
  • Der bør foretages nærmere analyser, før takster bliver et så bærende princip i finansieringen af regionerne, som regeringen lægger op til.
  • Der bør oprettes en pulje til omstillingerne for at undgå besparelser og serviceforringelser.


Læs høringssvaret fra DKK