Forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse, digeanlæg mv.

Forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart

FOA har den 7. januar indsendt høringssvar til Trafikministeriet.

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:


  • FOA mangler en redegørelse for finansieringen af færgeselskaberne ud over en 4-årig overgangsperiode.
  • Der mangler en kommunal forpligtigelse til at opretholde færgeruter.


Læs FOAs høringssvar.


Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.