Forslag til ændring af beredskabsloven


FOA har den 7. januar 2005 sendt høringssvar til Forsvarsministeriet på udkast til lov om ændring af beredskabsloven.

I høringssvaret fremhæver FOA bla. følgende punkter:


  • Organisering i større enheder kan føre til en mere effektiv opgaveløsning.
  • Større kommuner har bedre mulighed for at drive eget beredskab.
  • Risiko for at beredskabet i Roskilde Amt nedlægges.
  • Personalets løn- og ansættelsesvilkår må ikke forringes.
  • Forslag fra FOA om at lave regionsberedskab sammen med ambulanceberedskabet og mindre enheder med tilkaldepersonale.
  • Beredskabspersonalet bør have større indflydelse på det fremtidige beredskab.


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.