Retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love

FOA har 7. januar 2005 sendt høringssvar til Socialministeriet på udkast til ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
 
I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:


  • Det bør fremgå af lovteksten, hvilke sagsområder, der hører under de sociale nævn
  • LO og DA skal have indstillingsret til de sociale nævn
  • LO og DA bør have indstillingsret til handicapråd
  • FO henviser desuden til bemærkninger til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.