Fremme af frit valg for borgerne

Forslag til lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommunerne

FOA har 18. november 2005 sendt høringssvar vedrørende "Udkast til forslag til lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommunerne" til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I lovforslaget fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:

  • FOA finder det kritisabelt, at der lægges op til en lovgivning alene med det formål at presse kommunerne til øget udbud af offentlige ydelser. 
  • FOA mener, at det bør være en forpligtigelse til, at også den private leverandør er omfattet samme brugerinformation som den offentlige.
  • Der bør fastsættes specifikke regler, procedurer og konsekvenser, når en privat leverandør ikke kan leve op til sine forpligtelser.
  • Den kommunale leverandør bør på lige fod med en privat leverandør kunne tilbyde tillægsydelser.
  • Der bør allerede i lovforslagets økonomidel indregnes kompensation til kommunerne for de meropgaver, som de pålægges i forbindelse med administration af den øgede oplysningsforpligtigelse.

Læs mere:
» Lovforslaget

» FOAs høringssvar (Word: 40 kB)