Forslag til sundhedslov

FOA har gennem sygehusbranchen i DKK indsendt høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I høringssvaret fremhæves bl.a. følgende punkter:


  • Sygehusvæsenet vil blive stærkt centraliseret
  • Sygehusvæsenet bliver styret efter meget komplicerede økonomiske mekanismer
  • Det bliver vanskeligt for sygehusene at forudse deres økonomi
  • Hovedstaden taber ½ mia.kr. i forhold til resten af landet på bloktilskuddet fra staten
  • Takster bliver et bærende princip, selvom det indeholder væsentlige problemer og endnu ikke er analyseret ordentligt
  • Nye sundhedsopgaver til kommunerne kan skabe bedre patientforløb, men kræver entydig ansvarsplacering og gennemskuelig finansieringsmodel
  • Sundhedsaftaler mellem region og kommuner er positiv nyskabelse


Læs høringssvaret fra DKK

Læs oversendelsesbrevet fra FOA