Utilsigtede hændelser, sygehuse - høringssvar

Høringssvar om bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet


Forbundet mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen om rapportering af utilsigtede hændelser bør gælde for både primær såvel som sekundær sektor - sygehusene. Vi mener, at det er uhensigtsmæssigt, at primærsektoren ikke er omfattet af den udsendte bekendtgørelse.

Vi mener ligeledes, at det er uhensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen definerer sundhedspersoner som autoriseret, da en stor del af ikke autoriseret sundhedspersonale også arbejder med patienterne i situationer, hvor der kan forekomme utilsigtede hændelser eller nærfejl. Dette sundhedspersonale bør derfor også være omfattet af bekendtgørelsen.

Forbundet af Offentligt Ansatte finder det uheldigt, at bekendtgørelsen henviser til en vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i Sygehusvæsenet, når denne vejledning endnu ikke er offentliggjort fra Sundhedsstyrelsen. (Se § 2 stk. 2 ). Vores vurderings grundlag hviler således på et mangelfuldt materiale.

Vi finder det ligeledes uheldigt, at bekendtgørelsen henviser til hjemmeside, der aktuelt er optaget af andre personer. (www.dpsd.dk).