Høringssvar - Tilskud til pasning af egne børn

Kommentarer fra Forbundet af Offentligt Ansatte til Socialministeriet vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik - tilskud til pasning af egne børn


Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) høringssvar foreligger nu. I svaret skriver FOA bl.a. at:

"Overordnet mener vi, at det er meget positivt, at regeringen ønsker at give børnefamilierne bedre rammer og vilkår.

FOA kan dog ikke tilslutte sig forslaget, om at give kommunerne mulighed for at yde tilskud til pasning af egne børn på grund af de mange negative konsekvenser for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og ligestillingen i samfundet.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, så har der været i overvejelserne været lagt vægt på, at kommunerne får mulighed for at yde tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn og hvor der samtidig tages hensyn til integrationen af indvandrere i udarbejdelsen af lovforslaget. Med integrationen in mente, kan det undre, at interessen for at bruge mulighederne i lovforslaget samtidig forventes at være særligt attraktivt netop for indvandrere. Det kan virke parakdoksalt, at man ønsker at undgå, at forslaget får negative konsekvenser for indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet, samtidig med at man forventer, at det netop er indvandrere, der vil gøre brug af ordningen med at søge tilskud til i en periode at stå uden for arbejdsmarkedet og passe børn hjemme."Download hele høringssvaret (Word /23 kb):
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik – tilskud til pasning af egne børn