Skærmning på psykiatriske afdelinger

Høringssvar til Amtsrådsforeningen


Amtsrådsforeningen har i juni måned udsendt "Rapport om retssikkerhed for patienter på psykiatriske afdelinger, hvor skærmning anvendes" til høring hos en række personaleor­ganisationer.

Amtsrådsforeningen tog i 2001 initiativ til at kortlægge amternes omfang, pro­cedurer, formål og regler for anvendelse af skærmning i den psykiatriske behandling. Resultatet viste, at amternes praksis og regler vedrørende skærmning er meget for­skellige.

Amtsrådsforeningen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at redegøre for baggrund og begreber i relation til skærmning og hensynet til patienter­nes retssikkerhed.

Rapporten har været drøftet på et seminar med deltagelse af plejere og social- og sundhedsassistenter ansat inden for hospitalspsykiatrien. Der er på det grundlag udformet et høringssvar til Amtsrådsforeningen.