Merudgifter grundet handicap - høringssvar

Bekendtgørelse og vejledning om nødvendige merudgifter, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne


Socialministeriet har udsendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om nødvendige merudgifter, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.


Personer mellem 18 og 65 år har i dag mulighed for at søge om dækning af merudgifter, som følge af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Fra 1. januar 2003 vil reglerne også gælde førtidspensionister, der tilkendes førtidspension efter de nye regler.

Merudgiftsydelsen fastsættes efter ansøgerens sandsynliggjorte udgifter. Det vil sige et overslag over de udgifter, der sandsynligvis vil være i det kommende år. Det kan både være løbende udgifter og enkeltudgifter. Det kan for eksempel være medicin, transport, beklædning og forsikring.

For at være berettiget til tilskud, skal der være merudgifter på mindst kr. 500 pr. måned. Er der merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned, er personen berettiget til kr. 1.500 pr. måned som basisbeløb. Næste interval er ved skønnede merudgifter på kr. 1.750 pr. måned. Det berettiger til merudgiftsydelse på kr. 2.000 pr. måned. Herefter er der fastsat intervaller, som udløser større basisbeløb afhængig af de skønnede merudgifter. Mindst én gang om året foretages genvurdering af personens merudgifter.

FOA har i bemærkningerne til LO blandt andet anført følgende synspunkter til bekendtgørelsen og vejledningen:

  • Der skal være større klarhed om personkredsen. Kan merudgiftsydelse både gives til personer med langvarige og varige lidelser?

  • Der bør være præcise regler for, fra hvilket tidspunkt merudgiftsydelsen skal udbetales i forhold til ansøgning og fra hvilket tidspunkt merudgiftsydelsen skal revideres ved ændret udgiftsniveau.


Her kan du læse:

FOAs bemærkninger til LO
LOs høringssvar til Socialministeriet