”Mellemledere..? Nåh, det er dem, der æder lort og skider lagkage"

Jobbet som mellemleder kan være lidt af en balancegang. Man bliver klemt både oppe- og nedefra på samme tid. Vejen frem er at lede opad og klæde din chef på, så chefen har de bedste forudsætninger for at kunne træffe de bedste beslutninger. 

Det var en Annette Klausen Bengtssons vigtige pointe i hendes oplæg på årets ledertræf. 

Ifølge Annette handler det om at turde tage sin position i hånden og gøre sin indflydelse gældende, så du kan påvirke situationer, personer og relationer omkring dig - og jo før, jo bedre. Inddrag din chef og sørg for at vide præcis hvilke informationer hun har brug for.
Husk, at DU har værdifuld viden som skal ud! 

”Jeg er meget enig i essensen i at lede opad, og i pointen om at man som mellemleder skal positionere sig og sikre, at ens viden og indsigt bliver spillet på banen, så man kan påvirke beslutninger, inden de træffes,” siger Joan Lindskov, politisk ansvarlig for lederområdet.

”Det er ikke noget der automatisk kommer med rollen om leder. Det ændrer dog ikke på det grundlæggende dilemma, det er at sidde i et limbo mellem en ledelse over sig og ansatte under. Men en øvelse kunne være at spørge sig selv; ”Hvor mange beslutninger har jeg taget i dag, der rækker nedad, og hvor mange har jeg taget, der rækker opad?,” udtaler Joan Lindskov.

Læs Annette Klausen Bengtssons artikel ”Ledelse opad handler om indflydelse”