Tomme hospitalssenge
På flere sygehuse strejker portørerne. Arkivfoto.
Foto: Thomas Vilhelm / Scanpix

Tvang får portører til at strejke

Flere hundrede portører føler sig kørt ud på sidespor. De har nu nedlagt arbejdet.

Opdateret 29. maj 2015 kl. 10.10.

Et serviceassistent-projekt i Region Sjælland har efterladt portørerne så frustrerede, at de på de fleste af regionens sygehuse har nedlagt arbejdet.

Projektet skal erstatte det klassiske portørjob med mere fleksible serviceassistenter, der ud over portøropgaver for eksempel også kan gøre rent.

Portørerne får tilbudt uddannelsen til serviceassistent som led i projektet, men problemet er omstændighederne, fortæller portør og tillidsrepræsentant på Nykøbing Falster Sygehus Hans Erik Kristensen.

”Vi oplever projektet som tvang, for vi føler ikke, man har mulighed for at sige nej. Hvis man tager uddannelsen, mister man løn i form af ulempetillæg. Det er der flere, der ikke har råd til. Men hvis man modsat siger nej, siger man sig selv op,” siger han til Fagbladet FOA.

Vil have politikerne i tale
Tirsdag morgen nedlage portørerne derfor arbejdet på Nykøbing Falster Sygehus. Efterfølgende har portørerne også nedlagt arbejdet på sygehusene i Næstved, Roskilde, Holbæk og Slagelse.

De ønsker at få sat projektet i bero og afvente, at det har været til politisk behandling i Forretningsudvalget i Region Sjælland den 22. juni.

Nødberedskab i brug
Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig. Både tillidsrepræsentanten og afdelingsformanden Bo Viktor Jensen opfordrer kraftigt portørerne til at genoptage arbejdet.

Under strejken er der etableret nødberedskaber på de berørte sygehuse.

”Her er ekstremt travlt. Vi kører nødberedskab med syv mand på dagvagt, og vi plejer at være omkring 17. Det betyder, at vi kun kan tage os af akutte og livstruende tilfælde,” fortæller portør Hans Erik Kristensen fra Nykøbing Falster Sygehus.

Strejke rundt om i landet
Strejken har udløst et såkaldt fællesmøde mellem arbejdsgiverne og LO, der anmoder FOA om at pålægge de strejkende at genoptage arbejdet.

I løbet af onsdag og torsdag nedlagde portørerne på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Amager Hospital og Bispebjerg Hospital også overenskomststridigt arbejdet i sympati med deres kollegaer i Region Sjælland. Her har portørerne fredag morgen valgt at genoptage arbejdet.

De strejkende portører i Region Sjælland fortsætter til gengæld strejken fredag.