Intet politisk flertal for værdighedsgaranti

FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen havde inviteret politikerne til debat om værdighed i ældreplejen med spørgsmålet: Skal vi have en værdighedsgaranti?

Der kom ikke noget entydigt svar på det spørgsmål på dagens konference på Christiansborg, hvor politikere fra de politiske partier – bortset fra SF, der ikke havde sendt en repræsentant, diskuterede værdighed i ældreplejen.

Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, sagde ja til en dialog om værdighed, men afviste blankt at lovgive om værdighed.

Mest positive over for en værdighedsgaranti var de politiske yderpoler, tidligere plejehjemsleder Thyra Frank fra Liberal Alliance og Finn Sørensen fra Enhedslisten.

De øvrige politikere var afvisende. Den konservative Mai Mercado foreslog, at man ikke skal bruge ordet garanti, der får politikerne til at stejle. Hun ville hellere tale om et charter.

Erfaringer fra Norge og Sverige
I Norge er der en værdighedsgaranti i lovgivningen, men garantien giver ikke de ældre rettigheder.

I Sverige er værdighedsgarantier decentraliseret, og i en række kommuner er der indført garantier, som kan minde om det, der i danske kommuner kaldes kvalitetsstandarder.

Værdighedsgarantien i Norge har blandt andet medvirket til at få bevillinger til efteruddannelse af personalet i ældreplejen og til konkrete forbedringer af den palliative indsats.

I Sverige har der som i Danmark været nedskæringer og dermed tidspres og mangel på ressourcer, som giver vanskelige vilkår for værdighedsgarantierne.

Positivt at politikerne var med
Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren, synes, det var positivt, at politikerne havde viljen til at diskutere værdighed.
 
”Det kom lidt bag på mig, at flere af politikerne så en værdighedsgaranti som mere bureaukrati. Ordet garanti stødte dem. Men ordet er ikke afgørende. Det vigtige er, at vi nu har gang i processen, og næste skridt er, at vi på Folkemødet på Bornholm breder diskussionerne mere ud.”

Indholdet i en værdighedsgaranti
En værdighedsgaranti til ældre skal ifølge FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen indeholde:
1. En bolig, der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
2. Mulighed for at komme ud
3. Mulighed for at være klædt som man ønsker og være velsoigneret
4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, som giver lyst til at spise
5. Lindrende behandling og en værdig død
6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling
8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme
9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling.